Online Branding

Online Branding för lyckade resultat

Sökmotoroptimering (SEO) är en form av sökmotormarknadsföring som kan beskrivas i tre ord; läsbarhet, värderbarhet och popularitet. Eftersom sökmotoroptimering är ett väldigt stort och komplicerat ämne väljer vi här att göra ganska kraftiga förenklingar av de faktorer som styr hur din webbplats placerar sig i sökresultatet. Syftet är att synas på Google på de sökbegrepp som är relevanta för den aktuella webbplatsen.

Läsbarhet är ett mått på hur lätt det är för sökmotorer att tillgodogöra sig det innehåll som finns på en webbplats. Läsbarheten förbättras genom att webbplatsen är korrekt programmerad och att de olika sidorna länkar till varandra på ett sätt som gör att sökmotorer kan hitta dem. En webbplatskarta (sitemap) är ytterligare ett sätt på vilket man kan öka webbplatsens läsbarhet.

Värderbarhet betyder att varje sida ska kunna tolkas och kategoriseras av sökmotorn. Texten ska vara skriven och utformad på ett sådant sätt att sökmotorn vet vad den handlar om. Detta för att sidan ska dyka upp i de sökresultat som är relevanta. Även länkar (både interna och externa) har stor påverkan på hur sökmotorer värderar ditt innehåll. Den länkade texten ska innehålla de sökbegrepp som är relevanta för, och återfinns på, målsidan.

Popularitet mäts till största del med hjälp av länkar från andra webbplatser/domäner. Kraftigt förenklar betyder en länk en röst på din webbplats. För att krångla till det så är inte alla länkar värda lika mycket. Ju fler webbplatser som länkar mot den webbplats som länkar till din, desto fler röster får din webbplats. En webbplats som många länkar till kan med andra ord ge dig fler röster än en webbplats som få länkar till. Det är med andra ord ett ganska odemokratiskt röstsystem där webbplatser värderas olika högt.

Tjänster hos Online Branding

Online Branding erbjuder olika tjänster som hjälper er att synas bättre i sökmotorernas resultatlistor. Vi analyserar er webbplats och åtgärdar eventuella problem. Vi kommer även med förslag på vilka sökord som är lämpliga att optimerar er webbplats mot.

Analys och åtgärder

Vi börjar med att göra en grundlig analys av din webbplats html-kod och interna länkstruktur. Därefter går vi vidare med att göra en sökordsanalys för att komma fram till vilka sökord som är relevanta för er webbplats. Sökordsanalysen bidrar till att hitta de sökord som de är mest kostnadseffektiva att satsa på, sett till både konkurrens och sökvolym.

Efter utförd analys går vi igenom resultatet med er och tar beslut kring hur vi går vidare för att genomföra det som bör åtgärdas. I många fall kan vissa eller alla åtgärder utföras av er själva eller er befintliga webbyrå. I annat fall utför vi gärna de föreslagna åtgärderna kostnadsfritt åt er!

Vår analys ser vi som en mycket bra grund att stå på för det fortsatta arbetet med positionering i sökresultaten. Ett exempel är hur vi jobbat med CasinoCasinoCasino.se.

Länkar och länkstrategier

Idag beräknar sökmotorer en webbplats popularitet genom dess inkommande länkar (inlänkar), vilket avgör hur bra sajten placerar sig i de organiska sökresultaten.

Vi kan erbjuda många olika typer av inlänkar till din webbplats. Vi arbetar både med egna webbplatser, men tar också hjälp av externa aktörer. I listan som följer hittar ni exempel på metoder vi använder för att skapa inlänkar till er webbplats.

  • Artikelmarknadsföring. Innebär publicering av artiklar inom ert ämne med syfte att få in länkar till er webbplats. Denna metod fungerar vanligtvis mycket bra eftersom er webbplats blir länkar i ett mycket relevant sammanhang.
  • Länkkataloger. Er webbplats listas i så många bra länkkataloger som möjligt.
  • Bloggkommentarer. Detta är en omdiskuterad metod som har sina nackdelar. Metoden bör användas med försiktighet och först efter en riskbedömning.
  • Social bookmarking. Detta är en riskfri metod, som kan ge många – men å andra sidan ganska svaga inlänkar
  • Analys av konkurrenters länkar. En metod som går ut på att skaffa inlänkar från samma webbplatser som sina konkurrenter. Detta kan ge riktigt bra resultat.
  • Bloggmarknadsföring. Genom att annonsera eller gästblogga på bloggar finns möjligheten att få länkar till sin webbplats. Detta är metoder som kan ge väldigt bra resultat inom vissa branscher.
  • Länkbyten. Går ut på att föreslå för webbplatsinnehavare att länka till er i utbyte mot att vi (eller ni) länkar till dem.

Topp 10-placering

Vi erbjuder en tjänst där du endast betalar om din webbplats syns på Googles första resultatsida. Anledningen till att vi enbart inkluderar Googleplacering i denna tjänst beror på att Google har 90-95 % av den svenska sökmotormarknaden. Dessutom brukar en hög placering på Google även innebära en bra placering på de andra större sökmotorerna. Dessa får du med andra ord på köpet.

Online branding gör dig synlig på nätet