Fokus på SEO eller sociala medier?

3 maj, 2016 - Marknadsföring

Sociala medier som marknadsföring

För att kunna svara på frågan om du ska fokusera på SEO (sökmotoroptimering, eng: Search Engine Optimization) eller Sociala Medier behöver vi veta lite mer om just din verksamhet. Det är också möjligt att du bör satsa på båda delarna parallellt. Om vi börjar med majoriteten av våra kunder, som består av små till medelstora företag där den huvudsakliga försäljningen sker utanför internet, så tycker vi att det första steget är att få ordning på sin sökmotoroptimering. Företag som inte har större delen av sin försäljning på nätet är vanligtvis inte lika aktiva på sociala nätverk. Detta gör att tröskeln blir hög när man ska sätta igång med sin digitala närvaro. Den låga eller obefintliga försäljningen över nätet kan dessutom innebära att förtjänsten att vara aktiv i sociala medier helt uteblir. Med andra ord, engagemanget i de sociala kanalerna betalar sig dåligt eller inte alls.

Att satsa helt och hållet på sökmotoroptimeringen, synligheten på Google, kan däremot vara desto lönsammare. Har företaget bara en webbplats kan denna optimeras för att synas på relevanta sökfrågor. Synligheten gör att de som söker får kännedom om företaget och de produkter som erbjuds. Genom att lämna över arbetet med sökmotoroptimeringen till ett specialiserat konsultföretag får du och dina kollegor dessutom tid att fortsätta med era vanliga arbetsuppgifter. Något man bör tänka på är att det ofta krävs ett engagemang från dig som köper konsulttjänster inom SEO. Det kan handla om att vara med och förändra innehållet på er webbplats så att det bättre möter kundernas sökningar på Google. Ofta kan SEO-konsulten skriva om texter och komma med förslag på förändringar, men du som köpare måste korrekturläsa och granska texerna så att de inte innehåller felaktigheter. Det är ju trots allt du som är den främsta experten på ditt företags verksamhet.

Jämför man SEO med Sociala Medier så kräver det sistnämnda betydligt mer engagemang av dig som köpare. Konsulter som erbjuder dig hjälp med synligheten i sociala medier lägger ofta upp en taktik du rekommenderas följa. Taktiken går ut på att det du kommunicerar ska få största möjliga spridning. När du köper SEO kan du efter inledande diskussioner om relevanta sökfraser och förändringar av innehåll ofta luta dig tillbaka och låta SEO-konsulten fortsätta arbetet. Det ger dig synlighet på releganta Google-sökningar samtidigt som du kan fokusera på dina primära arbetsuppgifter.

Om ditt företag är verksamt både på nätet och har fysiska butiker kan en kombination av SEO och sociala medier vara en väg att gå. Ofta har företaget personal som sitter framför datorer hela dagarna och lätt kan få ytterligare arbetsuppgifter. Om företaget inte har någon genomtänkt närvaro på sökmotorer eller i sociala medier sedan tidigare tycker vi på Online Branding att du ska ordna med sökmotoroptimeringen först. Närvaron på de sociala medierna kan få vänta till dess att ni har bra synlighet på Google.

Sociala medier och SEO