SEO som marknadsföringsform

3 maj, 2016 - Marknadsföring

Varför välja SEO?

Mycket har hänt inom marknadsföringen under de senaste 20 åren. Inom TV har reklamkanaler fått fotfäste och TV-reklam är både vanligare och bättre producerad. 1996 var året då Internet verkligen slog igenom. Vissa hävdade att det var en fluga, medan andra såg ett fenomen som skulle växa och skapa helt nya möjligheter. Trots Internets (eller World Wide Web för att vara exakt) omedelbara popularitet var det få som gjorde affärer direkt över nätet. Mycket av marknadsföringen var bannerannonsering som skulle ge fler kunder i fysiska butiker. Kring millenieskiftet kom IT-bubblan som tillfälligt rörde om i den överhettade grytan och många tappade tillfälligt tron på Internet som kommersiell arena.

Idag finns det ett stort antal företag som enbart säljer sina varor över nätet. Förutom de stora och välkända företagen finns även mindre och nischade webbutiker som helt saknar en fysisk butik och de kostnader det medför. Genom att slippa kostnad för lokalhyra kan man ytterligare pressa priserna eller välja att lägga pengarna på marknadsföring och varumärkesbyggande.

Sökmotoroptimering är en marknadsföringsform bland många andra på nätet. Skillnaden är att den ofta är mycket kostnadseffektiv. Genom att optimera sin webbplats och bygga upp en länkpopularitet vinner man positioner i det organiska sökresultatet. Det organiska sökresultatet är i sig helt gratis. Alla webbplatser som tillåter att sökmotorer indexerar deras innehåll kommer synas vid relevanta sökningar.

Det SEO-konsulten hjälper dig med är optimering av källkod och länkpopularitet. Optimeringen av källkoden är bestående och fortsätter vara din webbplats till gagn även om du avslutar samarbetet med din SEO-konsult. Länkpopulariteten är något som i efterhand kan styras av SEO-konsulten. SEO-bolaget kan med andra ord välja att plocka bort länkar till din webbplats när du väljer att avbryta samarbetet. Hur många länkar som faller bort beror på hur SEO-konsulten arbetar med länkar. I många fall skapas länkar på webbplatser som konsulten inte har direkt kontroll över, vilket gör att dessa länkar ofta ligger kvar efter ett avslutat samarbete.

Den största anledningen att anlita en extern SEO-konsult är att det blir billigare, framförallt på kort sikt. Om du väljer att göra allt arbete själv kommer det ta betydligt längre tid, vilket också ska ses som en kostnad. Antingen måste du eller någon kollega lära sig sökmotoroptimering. Därefter måste du bygga upp ett nätverk av webbplatser som används för att stödja din verksamhet. Avstår du från att skapa egna webbplatser måste du köpa in länkar. Som ovan länkinköpare är det stor risk att du betalar ett överpris för de länkar du får. En bra SEO-konsult har både de rätta kunskaperna och ett väl utbyggt nätverk av webbplatser vilket gör att du kommer se resultat betydligt snabbare.

SEO som marknadsföring