Sökmotormarknadsföring

3 maj, 2016 - Marknadsföring

Finns det sökmotormarknadsföring också?

Sökmotormarknadsföring är ett bredare begrepp för olika former av marknadsföring på sökmotorer. Hit räknas både rena annonser kopplade till olika sökresultat och sökmotoroptimering med mål att synas högre upp i det organsika sökresultatet. Vi på Online Branding är främst inriktade på sökmotoroptimering eftersom det på längre sikt kan ge en kostnadseffektiv marknadsföring av våra kunders verksamheter. Annonskampanjer måste ständigt matas med nya pengar för att vara aktiva medan ett långsiktigt optimeringsarbete kan ge avkastning långt efter att den sista fakturan betalades.

Om ni gör er sökmotoroptimering själva kommer kostnaden i form av arbetstid som avsätts för arbetet. Med tiden, allteftersom er webbplats blir starkare och befäster sin position, minskar arbetsbelastningen och den person som fått i uppdrag att göra arbetet kan gå ner i arbetstid. Viktigt att komma ihåg är att arbetet med sökmotormarknadsföring aldrig helt upphör, varesig det handlar om annonsering eller optimering. Man måste bevaka företagets synlighet för att inte halka efter sina konkurrenter.

I ett inledningsskede kan det vara bra att använda sig av båda marknadsföringsformerna parallellt. Eftersom man vanligtvis placerar sig dåligt i sökresultaten i början ger annonser bra synlighet redan från start. Det kan också vara nödvändigt att fortsätta med annonsering på vissa sökord om konkurrensen visar sig vara för hård.

Sökmotormarknadsföring är ett alternativ för många